Yönetim Yapısı

Yönetim Yapısı

Derin YARAR   =>   Yönetim Kurulu Başkanı

__________________________________________

 

Deril ŞENER   =>   Yönetim Kurulu Üyesi

__________________________________________

 

Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.   =>   Denetçi