Uzmanlarımız

Uzmanlarımız

Özgür Akdoğan BULUT
Sorumlu Değerleme Uzmanı
Lisans No:402500
İnşaat Mühendisi

Şevki TOLAN
Sorumlu Değerleme Uzmanı
Lisans No:400258 
Yüksek Şehir Plancısı