Sürekli Bilgilendirme Formu

Sürekli Bilgilendirme Formu Yeni

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU YENİLEME TARİHİ: 08.05.2020

Değerleme kuruluşunun unvanı

D TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Merkez adresi

Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/256 Kartal / İstanbul

Telefon-faks no

216 9692661

Ticaret sicil no

273909

SPK yetki tarihi

19.03.2010

İnternet adresi

www.d-degerleme.com

Şubeler

Adresi

Telefon No

Faks No

 

 

 

 

Nitelikli Pay Sahipleri/Sorumlu Değerleme Uzmanları

 

 

 

Adı-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

 

Unvanı

Ortaklık Payı (%)

 

Pay Tutarı (TL)

1

ÖZGÜR AKDOĞAN BULUT

35644364522

Yön. Kur.

Başk.

75

187.500

2

ŞEVKİ TOLAN

27221378800

Yön.Kur. Üyesi

25

67.500

 

 

 

 

 

%100

Ödenmiş Sermaye 250.000TL

YöneticilerveDenetçi

 

 

Adı-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Unvanı

1

ÖZGÜR AKDOĞAN BULUT

35644364522

Yönetim Kurulu Başkanı

2

ŞEVKİ TOLAN

27221378800

Yönetim Kurulu Üyesi

 

KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

 

Denetçi

 DeğerlemeUzmanları 

 

Adı-Soyadı

T.C. Kimlik No.

Unvanı

SPK Lisans No.

1

ÖZGÜR AKDOĞAN BULUT

35644364522

SDU

402500

2

ŞEVKİ TOLAN

27221378800

SDU

400258