Hakkımızda

Doğru Değer, Doğru Yatırım

Kuruluş tarihi olan 24.12.2009 dan bu yana, ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi sistematiği çerçevesinde çalışmalarını sürdüren  Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:8 No:35 sayılı Tebliği çerçevesinde Kurul Organının 19.03.2010 tarihli Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Lisanslı Değerleme Şirketleri Listesine, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 02.08.2012 tarih, 4887 sayılı Kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşlar Listesine alınmıştır. 

2005 yılından bu yana Sanayi, Turizm ve Bankacılık Sektörlerinde aktif değerleme çalışmaları yürüten Şirket Kurucularımız ve uzman kadromuzla, Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi (IVSC), SPK ve BDDK ilgili mevzuatları çerçevesinde değerleme sektöründeki çalışmalarımıza devam etmekteyiz.